Stavební poradenství a konzultace

Chráníme investory před špatnými rozhodnutími
a pomáháme řešit krizové situace

Jak chráníme investory?

...pravdou, reálnými odhady a rozbory situací

Předvídáme

 • Na základě bohatých zkušeností jsme schopni předpokládat budoucí vývoj a vytvářet různé scénáře.
 • Pro úvodní úvahy o investici Vám pomůžeme odhadnout budoucí výši stavebních a vedlejších nákladů.
 • Stanovujeme horizont událostí - reálně sestavenými harmonogramy.

Minimalizujeme ztráty

 • Někdy i špatné rozhodnutí je dobré rozhodnutí, je-li rychlé. Nejlepší je ale rychlé a správné rozhodnutí.
 • Pomůžeme Vám orientovat se v krizové situaci a posoudíme, co díky jakému scénáři můžete získat nebo ztratit.
 • Správná rozhodovací analýza Vám může zachránit celou investici.

Hledáme východiska

 • Vše je řešitelné. Je to otázka času, nákladů, nebo "jen" dobrého nápadu.
 • Kdo říká, že něco nejde, chce si jen usnadnit práci. Nepodléhejte snaze vyvolat dojem o bezvýchodnosti situace.
 • Pomůžeme Vám se na věc podívat z nových úhlů a složité otázky změníme v jednoduché.

■ Předvídáme

 • Stěžejním momentem pro všechny stavební činnosti je záměr. Ten může být motivován nutností, snahou investovat s očekávaným výnosem, nebo třeba jen ryzí radostí z díla.
 • Rozsah takové činnosti se může omezit třeba jen na přestavění nábytku v bytě, ale může končit zakládáním nových sídel - měst či obcí.
 • V každém případě je ale prvním krokem myšlenka. Představa budoucího stavu - hra s budoucností o budoucnost.
 • Neváhejte a obraťte se se svým konceptem na profesionály, kteří vědí jak Vám klást otázky tak, aby se z mlhavého závoje vynořila skutečně ucelená představa o budoucím stavu.
 • Jedině tak si budete jistí, že Vaše investice je správná a přinese Vám skutečně očekávaný efekt - uspokojení Vašich potřeb, ekonomický profit a radost.

■ Minimalizujeme ztráty

 • Ochraňte své peníze. Levná řešení Vám přináší na první pohled jednoduchou cestu, která ale může mít mnoho záludností.
 • Technik, který se na nic neptá, není vhodným partnerem, kterému je vhodné svěřit Vaše úspory.
 • Konfekčně zpracovaný projekt, nerespektující Vaši osobnost, Váš životní styl a ani lokalitu, kde jste si zakoupili pozemek, není řešením.
 • Nespokojte se s kompromisy, když jde o jednu z Vašich největších investicí, která ovlivní Váš život na spousty let dopředu.
 • Pomůžeme Vám reálně zhodnotit Vaše možnosti a dle nich pak zrealizovat optimální scénář - řešení, stavbu, která bude zohledňovat vše, co od této stavby očekáváte a to s minimalizací potenciálních rizik.
 • Řádná příprava Vám šetří peníze i zdraví.

 Hledáme východiska

 • Během přípravy stavby, během vlastní stavby i v nějakém časovém úseku po zahájení provozu stavby může nastat množství rizikových situací. Legislativní, ekonomické, technické problémy mohou ohrozit celkový úspěch díla.
 • Platí, že rizika lze minimalizovat řádnou přípravou, nicméně nikdy se nepovede stoprocentně vše odstranit.
 • Stavba je složitý živý organismus, na kterém se může podílet i tisíce lidí. Od lidí ve výrobě stavebních materiálů, ve vývoji, architekti a projektanti, bankéři a realitní makléři a nakonec vlastní stavební společnost, kde i zapadlý kamínek v akustické spáře může vést k velkým problémům.
 • Nastane-li krizová situace a tento organismus "onemocní", potřebujete odborníka, lékaře, který diagnostikuje problém, navrhne jeho léčbu a nakonec ji i provede.
 • Nezávislý pohled, schopnost zhodnotit všechny aspekty a vlivy a rychlá reakce, to je to, co Vám nabízíme.

Jak postupujeme?

Stavební proces jako živý organismus. Vnímáme stavbu jako v čase více či méně fungující organismus, jehož jednotlivé části - lidé, kteří zajišťují jeho zrození, růst a následný život ovlivňují jeho kvalitu. 

 • 1
  PODKLADY
  Z našeho hlediska je prioritní příprava stavby. Tímto nemíníme "pouze" studii, projekty a rozpočty, ale i organizaci stavby, přípravu dílenských částí dokumentace, smluvní ustanovení a v neposlední řadě také stavební deníky a pozměňovací dokumenty. Toto je anamnéza stavby. Genom, který určuje, co ve stavbě je možné očekávat. Již v těchto genech lze pak vystopovat případná vestavěná rizika.
 • 2
  MÍSTNÍ ŠETŘENÍ
  Stavba je spojena s místem, kde vzniká. Místní podmínky určují, jak se bude chovat, kterými neduhy bude trpět. Pokud se krize netýká přímo technických aspektů i tak je vhodné stavbu vidět. Její rozsah, organizaci, stav. V případě nutnosti lze doplnit další průzkumy a prohlídky. Toto je diagnóza. S ohledem na podklady a skutečnosti zjištěné tímto šetřením je možno většinou stanovit příčiny krize.
 • 3
  NÁVRH ŘEŠENÍ
  Po stanovení příčin a pojmenování problému je vhodné vesměs velmi komplexní otázku rozdělit na parciální jednoduché otázky. Jejich zodpovězením se většinou řešení samo nabídne. V tu chvíli je nutno toto řešení blíže specifikovat a zpětně prověřit jeho proveditelnost. Pokud se ukáže, že přínos řešení není optimální, je třeba změnit buď otázky, nebo odpovědi na ně.
 • 4
  AKCEPTACE ŘEŠENÍ
  Optimální řešení je třeba zpracovat do podoby srozumitelné všem zúčastněným. Řešení odsouhlasuje především klient většinou zastoupený svým technickým poradcem. Ostatní účastníci, pokud technicky, nebo technologicky nedosahují potřebné úrovně k realizaci navrženého řešení, musí smluvně zajistit možnost zásahu specializovaného dodavatele.
 • 5
  REALIZACE ŘEŠENÍ
  Realizace - tedy vlastní léčba - pak probíhá za součinnosti odborníka. Jednorázový zásah je poměrně jednoduchá operace, která krizovou situaci vyřeší. Pokud se jedná o složitější problém, na kterém se podílí více aspektů, nebo jsou některé z příčin nejasné, je vhodné realizaci opatření dělat postupně a jednotlivé kroky vyhodnocovat. V případě, že se očekávaný efekt nedostaví v plné míře, je třeba se vrátit zpět k návrhu šetření, případně provést doplňující průzkumy.

Ceník

Naše služby obsahují:

 • Získání podkladů k dané problematice (podklady a místní šetření)
 • Vyhodnocení současného vývoje problému (podklady a místní šetření)
 • Analýza problematiky (návrh řešení)
 • Stanovení strategie a odhady budoucích scénářů (návrh řešení)
 • Konzultace, presentace a konfrontace (Akceptace řešení)
 • Realisace řešení - projekční práce, pomoc s výběrem dodavatele atd...

Jak si ceníme naše služby?

Speciální práce v běžném režimu Práce objednaná v běžném časovém horizontu. Osobou je míněn specialista, ne režijní nebo administrativní pracovník. 1200 Kč
Speciální práce s vyšší prioritou Práce objednaná s méně než týdenním předstihem. Osobou je míněn specialista, ne režijní nebo administrativní pracovník. 1800 Kč
Speciální práce v krizovém režimu Práce objednaná s předstihem méně než 24 hodin. Osobou je míněn specialista, ne režijní nebo administrativní pracovník. 2400 Kč
MÁM ZÁJEM O VAŠE SLUŽBY