Stavební poradenství a konzultace

Chráníme investory před špatnými rozhodnutími
a pomáháme řešit krizové situace

Jak chráníme investory?

...pravdou, reálnými odhady a rozbory situací

Předvídáme

 • Na základě bohatých zkušeností jsme schopni předpokládat budoucí vývoj a vytvářet různé scénáře.
 • Pro úvodní úvahy o investici Vám pomůžeme odhadnout budoucí výši stavebních a vedlejších nákladů.
 • Stanovujeme horizont událostí - reálně sestavenými harmonogramy.

Minimalizujeme ztráty

 • Někdy i špatné rozhodnutí je dobré rozhodnutí, je-li rychlé. Nejlepší je ale rychlé a správné rozhodnutí.
 • Pomůžeme Vám orientovat se v krizové situaci a posoudíme, co díky jakému scénáři můžete získat nebo ztratit.
 • Správná rozhodovací analýza Vám může zachránit celou investici.

Hledáme východiska

 • Vše je řešitelné. Je to otázka času, nákladů, nebo "jen" dobrého nápadu.
 • Kdo říká, že něco nejde, chce si jen usnadnit práci. Nepodléhejte snaze vyvolat dojem o bezvýchodnosti situace.
 • Pomůžeme Vám se na věc podívat z nových úhlů a složité otázky změníme v jednoduché.

■ Předvídáme

 • Stěžejním momentem pro všechny stavební činnosti je záměr. Ten může být motivován nutností, snahou investovat s očekávaným výnosem, nebo třeba jen ryzí radostí z díla.
 • Rozsah takové činnosti se může omezit třeba jen na přestavění nábytku v bytě, ale může končit zakládáním nových sídel - měst či obcí.
 • V každém případě je ale prvním krokem myšlenka. Představa budoucího stavu - hra s budoucností o budoucnost.
 • Neváhejte a obraťte se se svým konceptem na profesionály, kteří vědí jak Vám klást otázky tak, aby se z mlhavého závoje vynořila skutečně ucelená představa o budoucím stavu.
 • Jedině tak si budete jistí, že Vaše investice je správná a přinese Vám skutečně očekávaný efekt - uspokojení Vašich potřeb, ekonomický profit a radost.

■ Minimalizujeme ztráty

 • Ochraňte své peníze. Levná řešení Vám přináší na první pohled jednoduchou cestu, která ale může mít mnoho záludností.
 • Technik, který se na nic neptá, není vhodným partnerem, kterému je vhodné svěřit Vaše úspory.
 • Konfekčně zpracovaný projekt, nerespektující Vaši osobnost, Váš životní styl a ani lokalitu, kde jste si zakoupili pozemek, není řešením.
 • Nespokojte se s kompromisy, když jde o jednu z Vašich největších investicí, která ovlivní Váš život na spousty let dopředu.
 • Pomůžeme Vám reálně zhodnotit Vaše možnosti a dle nich pak zrealizovat optimální scénář - řešení, stavbu, která bude zohledňovat vše, co od této stavby očekáváte a to s minimalizací potenciálních rizik.
 • Řádná příprava Vám šetří peníze i zdraví.

 Hledáme východiska

 • Během přípravy stavby, během vlastní stavby i v nějakém časovém úseku po zahájení provozu stavby může nastat množství rizikových situací. Legislativní, ekonomické, technické problémy mohou ohrozit celkový úspěch díla.
 • Platí, že rizika lze minimalizovat řádnou přípravou, nicméně nikdy se nepovede stoprocentně vše odstranit.
 • Stavba je složitý živý organismus, na kterém se může podílet i tisíce lidí. Od lidí ve výrobě stavebních materiálů, ve vývoji, architekti a projektanti, bankéři a realitní makléři a nakonec vlastní stavební společnost, kde i zapadlý kamínek v akustické spáře může vést k velkým problémům.
 • Nastane-li krizová situace a tento organismus "onemocní", potřebujete odborníka, lékaře, který diagnostikuje problém, navrhne jeho léčbu a nakonec ji i provede.
 • Nezávislý pohled, schopnost zhodnotit všechny aspekty a vlivy a rychlá reakce, to je to, co Vám nabízíme.

Jak postupujeme?

Stavební proces jako živý organismus. Vnímáme stavbu jako v čase více či méně fungující organismus, jehož jednotlivé části - lidé, kteří zajišťují jeho zrození, růst a následný život ovlivňují jeho kvalitu. 

 • 1
  PODKLADY
  Z našeho hlediska je prioritní příprava stavby. Tímto nemíníme "pouze" studii, projekty a rozpočty, ale i organizaci stavby, přípravu dílenských částí dokumentace, smluvní ustanovení a v neposlední řadě také stavební deníky a pozměňovací dokumenty. Toto je anamnéza stavby. Genom, který určuje, co ve stavbě je možné očekávat. Již v těchto genech lze pak vystopovat případná vestavěná rizika.
 • 2
  MÍSTNÍ ŠETŘENÍ
  Stavba je spojena s místem, kde vzniká. Místní podmínky určují, jak se bude chovat, kterými neduhy bude trpět. Pokud se krize netýká přímo technických aspektů i tak je vhodné stavbu vidět. Její rozsah, organizaci, stav. V případě nutnosti lze doplnit další průzkumy a prohlídky. Toto je diagnóza. S ohledem na podklady a skutečnosti zjištěné tímto šetřením je možno většinou stanovit příčiny krize.
 • 3
  NÁVRH ŘEŠENÍ
  Po stanovení příčin a pojmenování problému je vhodné vesměs velmi komplexní otázku rozdělit na parciální jednoduché otázky. Jejich zodpovězením se většinou řešení samo nabídne. V tu chvíli je nutno toto řešení blíže specifikovat a zpětně prověřit jeho proveditelnost. Pokud se ukáže, že přínos řešení není optimální, je třeba změnit buď otázky, nebo odpovědi na ně.
 • 4
  AKCEPTACE ŘEŠENÍ
  Optimální řešení je třeba zpracovat do podoby srozumitelné všem zúčastněným. Řešení odsouhlasuje především klient většinou zastoupený svým technickým poradcem. Ostatní účastníci, pokud technicky, nebo technologicky nedosahují potřebné úrovně k realizaci navrženého řešení, musí smluvně zajistit možnost zásahu specializovaného dodavatele.
 • 5
  REALIZACE ŘEŠENÍ
  Realizace - tedy vlastní léčba - pak probíhá za součinnosti odborníka. Jednorázový zásah je poměrně jednoduchá operace, která krizovou situaci vyřeší. Pokud se jedná o složitější problém, na kterém se podílí více aspektů, nebo jsou některé z příčin nejasné, je vhodné realizaci opatření dělat postupně a jednotlivé kroky vyhodnocovat. V případě, že se očekávaný efekt nedostaví v plné míře, je třeba se vrátit zpět k návrhu šetření, případně provést doplňující průzkumy.

Ceník

Jak si ceníme naše služby?

Základ
499 Kč
Ročně
Lorem ipsum
Consectetur adipiscing
Dolor set amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse vulputate, quam id dignissim sagittis.
Enterprise
2999 Kč
Ročně
Lorem ipsum
Consectetur adipiscing
Dolor set amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse vulputate, quam id dignissim sagittis.

Reference

Co o našich službách říkají naší zákazníci...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec pellentesque velit a dolor fermentum, eget viverra risus finibus. Nam libero quam, imperdiet at magna vel, tincidunt elementum blandit quam tincidunt sem.

PetraFinanční poradce

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec pellentesque velit a dolor fermentum, eget viverra risus finibus. Nam libero quam, imperdiet at magna vel, tincidunt elementum blandit quam tincidunt sem.

HonzaInformatik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec pellentesque velit a dolor fermentum, eget viverra risus finibus. Nam libero quam, imperdiet at magna vel, tincidunt elementum blandit quam tincidunt sem.

JanaÚčetní

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec pellentesque velit a dolor fermentum, eget viverra risus finibus. Nam libero quam, imperdiet at magna vel, tincidunt elementum blandit quam tincidunt sem.

MirkaDoktorka

Rychlý KONTAKT

+420 774 234 558