Jak by mělo vypadat bezpečné křivočaré schodiště

Používáme je každý den. Jsou různého druhu, z různých materiálů a různých tvarů. Pomáhají nám dostat se do různých úrovní v domech, ale i v terénu. Mohou být ale i značně záludná. Za ta dlouhá léta co se zabývám architekturou mi rukama prošlo obrovské množství projektů. A hlavně u rodinných domků se neustále setkávám se schodišti křivočarými. A ve většině případů ovšem špatně navrženými / vybudovanými…

Co to je křivočaré schodiště?

Běžné schodiště se skládá z jednotlivých stupňů. Ty seskládány k sobě (a pokud jsou tři, nebo více) tvoří schodišťové rameno. Když stupně seskládáte tak, že po takto vzniklém rameni jdete přímo – rovně, pohybujete se po přímočarém schodišti. Když Vás v rámci výstupu schodiště vede tak, že se stáčíte, jdete po schodišti křivočarém.
viz. první obrázek

U schodiště přímočarého jsou stupně obdélníkové (kromě takzvaného mlynářského schodiště). Hloubka takových stupňů je vždy stejná.
viz. druhý obrázek

Jak poznat chybně provedené křivočaré schodiště a jaká jsou případná rizika?

U křivočarých schodišť je minimálně jeden úsek schodiště tvořen stupni lichoběžníkového půdorysu. A zde zdůrazňuji LICHOBĚŽNÍKOVÉHO, nejde o trojúhelník.
A zde se dostávám k meritu věci. V ohromném množství případů nacházím schodiště provedena chybně – v tomto případě nebezpečně. Nevím jaká oprávnění musí mít lidé, která schodiště vyrábějí, nebo prodávají, smutné ovšem je, že mnohdy i autorizované osoby netuší jak takové schodiště má vypadat.
Nechci Vás zde zatěžovat výpočty schodišť, jejich názvoslovím, či konstrukcemi. Uvedu zde jediný údaj: 130 mm. To je nejmenší šířka stupně. Měří se půdorysně od hrany k hraně. Nezapočítává se odskočená podstupnice, ani jiné triky, jak schodiště udělat pohodlnějším.
viz. třetí obrázek

Proto pokud se Vám někdo pokusí podsunout, naprojektovat nebo prodat objekt, kde je křivočaré schodiště a bude tvrdit že je podle normy, vytáhněte pásmo, pravítko, trojúhelník a změřte především tento rozměr. Pokud dotyčný skutečně umí dělat schodiště, bude mít tento rozměr v pořádku.

Nezapomínejte, že předpisy Vás chrání a pokud někdo opomene takto schodiště navrhnout, uvědomte si, že v určitém úseku na schodišti pak potkáte pod sebou metrovou díru, do které není problém spadnout a skutečně vážně se zranit.

Bezpečné a pohodlné schodiště

Dalším momentem je postupné zakřivování schodiště. Jde o to, že schodiště má být pohodlné, tedy ve směru výstupu mají být schodišťové stupně stejně široké a samozřejmě stejně vysoké. U přímočarých schodišť je toto jednoduché zajistit. U schodišť křivočarých se musí správný tvar poměrně složitě konstruovat. Jde o to, že předpokládaná trasa výstupu u takového schodiště nevede středem schodiště, ale zhruba v jedné třetině šířky. S ohledem na výše popsané pravidlo 130 mm je třeba proto začít „natáčet“ stupně s předstihem.
viz. čtvrtý obrázek

Proto si projděte párkrát schodiště a podívejte se, zda se šířka stupňů v oblé části náhle nezvětšuje. To sice už není zase až tak nebezpečná chyba, ale komfortu rozhodně nepřidává.

A proč toto vlastně píši a jak vypadají chyby na které neustále narážím – viz. obrázek 5

O dalších záludnostech schodišť zase příště.

Ing. arch. Vít Solnař