Typový projekt versus návrh od architekta

K čemu je vlastně architekt? Proč architektům většina lidí říká „inženýre“, nebo je má za „projektanty“ ? Co od koho vlastně mohu očekávat?

V oboru stavitelství / architektura se v naší zemi pohybuje velké množství lidí. Proto když se rozhodnete pustit do jakýchkoliv stavebních úprav nebo stavby, objeví se velké množství odborníků, kteří Vám přesně řeknou co musíte udělat a naopak co je „blbost“. Je jedno, že dotyčný je elektrikář, který Vám říká jaká přesně okna musíte mít… S velikostí stavby a okruhem známých pak potenciálně roste také množství rad, nabídek atd.

Byl jsem před časem svědkem toho, kdy se jeden známý rozhodl pro stavbu domku a ve chvíli kdy to vyřkl objevil se jiný známý, který mu od začátku začal říkat co za dřez si musí pořídit do kuchyně. Věřím, že volba dřezu ve výsledku může kvalitu ovlivnit nebetyčným způsobem, ale v začátcích, kdy není ještě ani koupený pozemek tyto informace považuji za marginální.

Tedy jak postupovat? Na koho se obrátit?

Asi ode mne budete očekávat odpověď že na architekta. Nicméně já to vezmu trochu více ze široka.

Mnoho lidí začíná od stavební firmy. Je to tím, že v ní sami pracují, nebo znají nějakou, v které mají příbuzné, kamarády atd…
Stavební firma pokud je solidní začne se v první řadě poptávat po projektu. Mnozí majitelé stavebních společností sami mají oprávnění projektovat, případně vědí na koho se obrátit. Pokud V podobných začátcích stavební firma začne uvažovat o tom, že by se to jakože postavilo bez projektu, že tady se něco ubourá a tady něco přidá… Rychle pryč od ní.

Další skupina lidí se snaží v problematice zorientovat sama. Studuje internet, shromažďuje názory a rady. A nakonec si dům „navrhne“ sama. Často s použitím typových domů, nebo různých dispozic co běhají po internetu. Ty pak stačí pouze mírně „upravit“. Ve výsledku dost často lidé z této skupiny pak hledají pouze někoho kdo by jim to „orazítkoval“.
Zde bych dodal: všude ve světě je všemi organizacemi sdružujícími skutečné odborníky v oboru přísně zakázáno „autorizovat“ projekt, který nebyl zpracováván pod přímým dohledem autorizující osoby. Za to autorizované osobě hrozí i vyloučení z takové organizace.

Samozřejmě, že nemohu jednoznačně tvrdit, že takto vzniklé stavební záměry musí nutně dopadnout špatně. Nicméně ty s nimiž jsem se setkal vykazovaly všelijaké chyby.

Inženýr / projektant – pokud volba padne na projekční kancelář, inženýra, potažmo „projektanta“, stoupá rapidně šance, že se akce povede. Stavební inženýr má být erudovaný jak ve stavebním právu, tak samozřejmě v otázkách stavebních konstrukcí. Existují ovšem také inženýři, kteří se specializují pouze na některé otázky staveb – elektroinstalace, rozvody plynu, vody, kanalizace, otázky topení, nebo problematiku statiky. I ti by se měly ve výsledku na Vašem projektu podílet jako takzvaní specialisté. Vše ale musí zastřešovat a koordinovat právě onen inženýr stavební. Ten by měl být autorizovaný. Tedy měl by být aktivním členem ČKAIT a měl by vlastnit ono slavné „kulaté“ razítko.

A co tedy onen „projektant“? Výraz projektant zastřešuje všechny, kdo se podílejí na projektu. Nicméně v této fázi to také může být autorizovaný člen ČKAIT, ovšem bez titulu Inženýr. Takový člověk má střední stavební vzdělání ale naopak delší předepsanou praxi v oboru než inženýr.

Jak od inženýra, tak od technika byste měli získat kvalitní projekt, kvalitní poradenství, služby týkající se zajištění komunikace s úřady atd. Všechny tyto výkony jsou pak popsány v Honorářovém řádu ČKAIT.

– S ohledem na finanční a i časové možnosti je možné sáhnout po „typovém projektu“. Typový projekt je minimum nutné pro získání stavebního povolení. Jelikož se jedná o univerzální domek tak projekt neobsahuje samozřejmě místní vlivy, tvar terénu, orientaci ke světovým stranám, přípojky, oplocení, situace. To se musí objednat zvlášť. Stejně tak případné změny v projektu.

Kdo sáhne po této možnosti, tak musí počítat s tím, že kupuje konfekční produkt který je laděný pro co nejširší spektrum zájemců.

No a nakonec architekt. I architekt je autorizovaný. Je členem ČKA a i on koordinuje výše zmíněné specialisty. Na rozdíl od inženýrů, techniků a stavebních firem ale architekt postupuje trochu jinak (tedy měl by postupovat – nelze ale paušalizovat). Architekt postupuje individuálně. Architekt se snaží pochopit Vaše potřeby a říká Vám co je a není reálné. Architekt by se neměl bát Vám říct i nepříjemné věci. Nejcennější z práce architekta je právě úvod a dál návrh stavby.

Ing. arch. Vít Solnař